AQUATEST

Consultancy

Contact

AQUATEST Consultancy

 

Zwartven 1a

5527 AN Hapert

 

Tel: 0497385024

 

E-mail: info@aquatest.nl

 

 

Contact

AQUATEST Consultancy

 

Zwartven 1a

5527 AN Hapert

 

Tel: 0497385024

 

E-mail: info@aquatest.nl

 

 

Bodem

Bodem­bescherming vormt een wettelijk kader. Er kunnen veel aanleidingen bestaan tot het uitvoeren van bodemonderzoek, waarbij in geval van bouwactiviteiten, herontwikkeling en aanvraag of milieuvergunning het onderzoek een verplicht karakter heeft.

 

Bodemonderzoek vindt plaats bij bijvoorbeeld een (voorgenomen) aankoop van een locatie, teneinde onverwachte toekomstige kosten als gevolg van bodemverontreiniging te voorkomen.

 

AQUATEST Consultancy levert binnen het werkveld bodem de volgende diensten:

 

- Monsterneming, veldonderzoek.

- Historisch onderzoek, vooronderzoek NEN 5725.

- Verkennend (NEN 5740), oriënterend en nader bodemonderzoek.

- Verkennend waterbodemonderzoek (NVN 5720), oriënterend en nader bodemonderzoek.

- Verkennend onderzoek asbest (NEN 5707 / NEN 5897), oriënterend en nader onderzoek.

- Partijkeuringen (AP-04)

- Saneringsonderzoek.

- Opstellen van saneringsplannen / BUS-meldingen.

- Directievoering (projectmanagement).

- Milieukundige begeleiding (processturing (BRL 6000) en verificatie onderzoek (BRL 2000)).

- Evaluatie en nazorg (monitoring).

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het proces, neem dan contact op met onze kantoor en kijk wat AQUATEST voor u kan betekenen

 

 

 

AQUATEST Consultancy | Zwartven 1a | 5527 AN Hapert

T: 0497385024 | E: info@aquatest.nl