AQUATEST

Consultancy

Contact

AQUATEST Consultancy

 

Zwartven 1a

5527 AN Hapert

 

Tel: 0497385024

 

E-mail: info@aquatest.nl

 

 

Contact

AQUATEST Consultancy

 

Zwartven 1a

5527 AN Hapert

 

Tel: 0497385024

 

E-mail: info@aquatest.nl

 

 

Bodemsanering

Bij bodemsanering spelen naast milieutechnische afwegingen, vooral planologische, economische en sociale aspecten een belangrijke rol. De haalbaarheid van projecten wordt grotendeels bepaald door de factoren tijd en geld.

 

Ook het traject van opstellen van een kostenraming tot en met het geven van advies kunnen wij voor u begeleiden. Bij de uitvoering van zowel kleine als grote bodemsaneringsprojecten worden onze medewerkers ingezet voor de directievoering en/of de milieukundige begeleiding. De milieukundige begeleiding kan bestaan uit de processturing en/of de verificatie.

 

Het beleid aangaande bodemsanering verandert continue. Door het aandragen van meestal creatieve maar vooral praktische oplossingen levert AQUATEST een duidelijke en probleemoplossende bijdrage.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het proces, neem dan contact op met onze kantoor en kijk wat AQUATEST voor u kan betekenen

 

 

 

AQUATEST Consultancy | Zwartven 1a | 5527 AN Hapert

T: 0497385024 | E: info@aquatest.nl