AQUATEST

Consultancy

AQUATEST Consultancy

De Carbon Footprint is een meetinstrument om de impact van onze activiteiten te meten op het milieu en voornamelijk klimaat verandering! Het is gerelateerd aan de uitstoot van alle broeikasgassen die we veroorzaken door bijvoorbeeld: productie, transport, verwarmen en natuurlijk het maken van energie met fossiele brandstoffen. De Carbon Footprint is een meting van alle broeikasgassen, dit wordt vertaald naar een CO2 equivalent, en krijgt als waarde ton, kg en bijvoorbeeld gram.

 

Een Carbon Footprint bestaat uit de som van twee delen, de primaire en secundaire footprint.

 

1. De primaire Footprint bestaat uit directe emissies uit de verbranding van fossiele brandstoffen. Als voorbeeld: de auto, wegtransport, brandstofverbruik van vliegtuigen, het gas wat verbruikt wordt voor het verwarmen van je huis. We hebben hier dus directe invloed op!

 

2. De secundaire Footprint bestaat uit indirecte CO2 emissies van de gehele levenscyclus van producten die we gebruiken(Van grondstof, productie, recycling/ afvalverwerking anders bekent als de productketen).

 

De Carbon Foorprint is een zeer goede tool, om te begrijpen wat de impact van een bepaald gedrag bijdraagt aan klimaatverandering. Dit geldt voor individuele medewerkers, als bedrijven die een product produceren. De meeste mensen en bedrijven schrikken ervan als ze zien hoeveel CO2 hun activiteiten creƫren. Als men als bedrijf een bijdrage wil leveren aan het tegengaan van klimaatverandering, is het essentieel dat je constant je Carbon Footprint monitort en reduceert.

 

Onze experts kunnen zorgen voor de Carbon Footprint voor uw bedrijf.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het proces, neem dan contact op met onze kantoor en kijk wat AQUATEST voor u kan betekenen

Contact

AQUATEST Consultancy

 

Zwartven 1a

5527 AN Hapert

 

Tel: 0497385024

 

E-mail: info@aquatest.nl

 

 

AQUATEST Consultancy | Zwartven 1a | 5527 AN HAPERT

T: 0497385024 | E: info@aquatest.nl