AQUATEST

Consultancy

CO2-prestatieladder

Een CO2-prestatieladder is een verklaring voor bedrijven die zich bewust bezig houden om de CO2 uitstoot te verlagen. Het gaat om CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten. Deelnemers dienen ook hun leveranciers te vragen om serieus werk te maken van CO2-reductie

Er zijn 5 niveaus op de prestatieladder:

• Niveau 1: Inzicht in belangrijkste energiestromen

• Niveau 2: Inzicht in eigen energie verbruik + wil op de reduceren

• Niveau 3: CO2 footprint conform norm + kwantitatieve reductiedoelstellingen

• Niveau 4: CO2 bewust handelen en reductie initiëren in samenwerken met keten

• Niveau 5: Leveranciers bevragen en behalen van CO2-doelstellingen

 

Zo is met behulp van de CO2-prestatieladder een energiebesparing van 10% mogelijk binnen 1 jaar, en een besparing van 25% binnen 3 jaar

 

De CO2-Prestatieladder stimuleert ambitie bij bedrijven om actief CO2 te reduceren met behulp van fictieve gunning bij een aanbesteding.

 

Het instrument wordt door opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruikt bij aanbestedingen. Een hogere score op de ladder wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een  fictieve- korting op de inschrijving. De trede die een bedrijf heeft bereikt op de CO2-Prestatieladder vertaalt zich in een gunningvoordeel. Hoe hoger de trede of het niveau op het certificaat, hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningafweging.

 

Onze experts zorgen voor het opzetten en de implementatie van elk niveau van de CO2 prestatieladder.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het proces, neem dan contact op met onze kantoor en kijk wat AQUATEST voor u kan betekenen

Contact

AQUATEST Consultancy

 

Zwartven 1a

5527 AN Hapert

 

Tel: 0497385024

 

E-mail: info@aquatest.nl

 

 

 

AQUATEST Consultancy | Zwartven 1a | 5527 AN HAPERT

T: 0497385024 | E: info@aquatest.nl