AQUATEST

Consultancy

Trainingen

Asbestherkenning voor   (€ 50,-, voor halve dag, minimaal 10 personen, aanmelden via mail)

Contact

AQUATEST Consultancy

 

Zwartven 1a

5527 AN Hapert

 

Tel: 0497385024

 

E-mail: info@aquatest.nl

 

 

Contact

AQUATEST Consultancy

 

Zwartven 1a

5527 AN Hapert

 

Tel: 0497385024

 

E-mail: info@aquatest.nl

 

 

Saneringsplan

Voordat een sanering kan beginnen moet eerst een saneringsplan worden opgesteld. In het saneringsplan staan afspraken over de saneringsmethode, het te behalen eindresultaat, planning, kosten en evt. nazorgaspecten.

 

Daarnaast worden afspraken die zijn gemaakt tussen initiatiefnemer en bevoegd gezag opgenomen in het saneringsplan. Het is een gedetailleerd document voor bestek, aanbesteding en uitvoering en is altijd maatwerk.

 

 Het soort plan is vooral afhankelijk van de (her)inrichtingsplannen. Daarnaast is de inhoud van het plan mede afhankelijk van de aanbestedingsvorm. In overleg met de opdrachtgever zal worden bepaald welk plan en welk detailniveau het meest geschikt is in de betreffende situatie.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het proces, neem dan contact op met onze kantoor en kijk wat AQUATEST voor u kan betekenen

 

 

 

AQUATEST Consultancy | Zwartven 1a | 5527 AN Hapert

T: 0497385024 | E: info@aquatest.nl