AQUATEST

Consultancy

Contact

AQUATEST Consultancy

 

Zwartven 1a

5527 AN Hapert

 

Tel: 0497385024

 

E-mail: info@aquatest.nl

 

 

Contact

AQUATEST Consultancy

 

Zwartven 1a

5527 AN Hapert

 

Tel: 0497385024

 

E-mail: info@aquatest.nl

 

 

Vooronderzoek

De kwaliteit van een bodemonderzoek wordt mede bepaald door de kwaliteit van vooronderzoek ("Historisch onderzoek"). Dit vooronderzoek (NEN 5725) wordt uitgevoerd voorafgaand aan het feitelijke bodemonderzoek. Vooronder­zoek (NEN 5725) heeft tot doel zoveel mogelijk (relevante) informatie te vergaren over het historisch en hui­dige gebruik van de onderzoekslocatie en de omgeving.

 

Bronnen hiervoor zijn bijvoorbeeld bouw- en milieudossiers, historische kaarten, bodeminformatiesystemen, luchtfoto's en mondelinge infor­matie van (voormalige) eigenaren en/of omwonenden. Op basis van de verkregen informatie kan gericht veld- en analytisch onderzoek worden uitgevoerd.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het proces, neem dan contact op met onze kantoor en kijk wat AQUATEST voor u kan betekenen

 

 

 

AQUATEST Consultancy | Zwartven 1a | 5527 AN Hapert

T: 0497385024 | E: info@aquatest.nl